جی‌پک

المپیاد کامپیوتر

جی‌پک

المپیاد کامپیوتر

سلام

تمرین احتمال و امید ریاضی ضمیمه شده است. به تمرین تحویلی و موعد تحویل آن توجه کنید. تمرینات نظریه‌ی زبان‌ها و ماشین‌ها، پس از تکمیل مبحث در جلسه‌ی بعد گذاشته خواهد شد.

تمرین‌‌های جلسات سوم و چهارم

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ مرداد ۹۵ ، ۱۲:۵۳
ابوالفضل اسدی

سلام

تمرینات مربوط به دو جلسه‌ی نخست ضمیمه شده است. به تمرینات تحویلی و موعد تحویل آن‌ها توجه کنید.

تمرینات جلسه‌ی یکم و دوم

۰ موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۶ تیر ۹۵ ، ۱۹:۲۷
ابوالفضل اسدی

سلام

قوانین درس ترکیبیات دوره‌ی تابستانه‌ی ۱۳۹۵ ضمیمه شده است. شایان ذکر است علاوه بر این قوانین، تمام قوانین دیگر دوره‌ی تابستانه در این درس نیز برقرار است.

قوانین و محتویات درس ترکیبیات

۰ موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۶ تیر ۹۵ ، ۱۹:۲۳
ابوالفضل اسدی

سلام

آزمون‌های نهایی نظری (در مجموع ۳ آزمون) برگزار شد. این آزمون‌ها در مجموع ۴۰۰ امتیاز داشتند که ۴۰٪ در نمره‌ی نهایی بچه‌ها تأثیر داشت.

آزمون‌ها از لینک زیر قابل دریافت است:

آزمون نهایی نظری یکم

آزمون نهایی نظری دوم

آزمون نهایی نظری سوم

۰ موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲۳ شهریور ۹۴ ، ۱۶:۰۶
ابوالفضل اسدی

آزمون نهایی الگوریتم دوره‌ی تابستانه‌ی ۱۳۹۴ برگزار شد. آزمون در دو بخش اجرا شد. آزمون‌ها از لینک‌های زیر قابل دریافت است:

آزمون الگوریتم - بخش یکم

آزمون الگوریتم - بخش دوم

مدرسین این درس، آقایان دانیال مهرجردی، علی حقانی و محمدرضا ملکی بودند.

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ شهریور ۹۴ ، ۲۲:۵۰
ابوالفضل اسدی