جی‌پک

المپیاد کامپیوتر

جی‌پک

المپیاد کامپیوتر

سلام

آزمون‌های نهایی نظری (در مجموع ۳ آزمون) برگزار شد. این آزمون‌ها در مجموع ۴۰۰ امتیاز داشتند که ۴۰٪ در نمره‌ی نهایی بچه‌ها تأثیر داشت.

آزمون‌ها از لینک زیر قابل دریافت است:

آزمون نهایی نظری یکم

آزمون نهایی نظری دوم

آزمون نهایی نظری سوم

۰ موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲۳ شهریور ۹۴ ، ۱۶:۰۶
ابوالفضل اسدی

آزمون نهایی الگوریتم دوره‌ی تابستانه‌ی ۱۳۹۴ برگزار شد. آزمون در دو بخش اجرا شد. آزمون‌ها از لینک‌های زیر قابل دریافت است:

آزمون الگوریتم - بخش یکم

آزمون الگوریتم - بخش دوم

مدرسین این درس، آقایان دانیال مهرجردی، علی حقانی و محمدرضا ملکی بودند.

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ شهریور ۹۴ ، ۲۲:۵۰
ابوالفضل اسدی

آزمون نهایی گراف دوره‌ی تابستانه‌ی ۱۳۹۴ برگزار شد. آزمون در دو بخش اجرا شد. آزمون‌ها از لینک‌های زیر قابل دریافت است:

آزمون گراف - بخش یکم

آزمون گراف - بخش دوم

مدرسین این درس، آقایان افروز جبل‌عاملی و مهرداد میری بودند.

۰ موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲۲ شهریور ۹۴ ، ۰۰:۰۸
ابوالفضل اسدی

سلام

آزمون نهایی ترکیبیات المپیاد کامپیوتر دوره‌ی تابستانه‌ی ۱۳۹۴ برگزار شد. این آزمون به مانند سال قبل در دو بخش اجرا شد. آزمون‌ها از لینک زیر قابل دریافت است:

آزمون ترکیبیات - بخش اول

آزمون ترکیبیات - بخش دوم

مباحث این دوره‌ی تابستانه تا قبل از آزمون به شرح زیر بود:

۱. ترکیبیات شمارشی

۲. ترکیبیات کلاسیک و ابزارهای ترکیبیاتی (ناوردایی، استقرا، لانه‌ی کبوتری، اکسترمال و ...)

۳. احتمال

۴. امید ریاضی

۵. هندسه‌ی ترکیبیاتی

۶. اعداد رمزی

۷. آشنایی با هندسه‌ی محاسباتی و الگوریتم‌های هندسی (این مبحث صرفن آموزش داده شد و امتحانی نبود)

طراحان پرسش‌های آزمون:

۱. ابوالفضل اسدی

۲. ابوالفضل اسدی

۳. ابوالفضل اسدی + آرش بیک‌محمدی

۴. ابوالفضل اسدی

۵. ابوالفضل اسدی

۶. ابوالفضل اسدی

توجه: طراحان در برگه‌ی پرسش‌ها ذکر نمی‌شوند؛ زیرا در حین آزمون ممکن است تمرکز دانش‌آموزان برهم‌خورده شود.

کلاس‌های ترکیبیات بعد از این آزمون نیز ادامه خواهد داشت و مباحثی هم‌چون نظریه‌ی بازی‌ها و نظریه‌ی اعداد تدریس خواهد شد. امسال، مدرس این درس تا قبل از آزمون ابوالفضل اسدی و بعد از آزمون محمدامین قیاسی و رضا حسینی هستند.

عکسی نیز از آخرین جلسه‌ی کلاس‌های ترکیبیات قبل از آزمون در زیر قابل مشاهده است:

۰ موافقین ۳ مخالفین ۰ ۲۴ مرداد ۹۴ ، ۱۶:۲۳
ابوالفضل اسدی

سلام

توابع مهم مطالب جلسه‌ی آخر در دو کد زیر پیاده‌سازی شده است:

کد ۱ (توابع تشخیص جهت پیچیدن، داشتن یا نداشتن تقاطع دو پاره‌خط و یافتن تقاطع دو پاره‌خط)  - قبل از اعداد مختلط

کد ۲ (انتقال، تجانس، بازتاب نقطه‌ای، بازتاب محوری و دوران) - اعداد مختلط

۱ موافقین ۴ مخالفین ۰ ۱۹ مرداد ۹۴ ، ۱۸:۱۶
ابوالفضل اسدی